ihya.org

Altınordu

Altınordu Devleti Tarihi

Doğu Avrupa´da 1241-1502 arasında yaşamış Türk-Moğol devleti, İslâm kaynaklarında «Kıpçak Hanlığı» diye anılır.

Cengiz Han´ın torunu Batu Han (Cuci´nin oğlu) batıya yaptığı seferlerde üst üste parlak zaferler kazanmış, imparatorluğun sınırlarını Karpatlar´a kadar genişletmişti (1241). İmparatorluğun batısında, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi, Aral Gölü, Urallar ve Kuzey Rusya arasında kalan ve Altınordu adı verilen bu yerleri, Büyük Han´a bağlı olmakla birlikte Batu Han bağımsız bir şekilde yönetiyordu.

1255´te Batu Han ölünce yerine kardeşi Berke Han geçti. Berke´nin zamanında devlet daha bağımsız oldu. İslâmlığı kabul eden Berke Han, gene bir Cengiz kolu olan İlhanlı hakanı Abaka Han ile savaşırken öldü (1266). Berke´den sonra gelen hanlar İslâm olmadılar, ama İslâmlık Altınordu ülkesinde gene de hayli yayıldı. Ancak Özberk Han´ın (1312-1342) İslâm olmasından sonra bu din bütün Altınordu´ya yayıldı.

Top