Adventist hakkında bilgi

Adventist hakkında bilgi

Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebiyonit kelimesi İbranice ?yoksul, fakir? anlamındadır.Bundan dolayı düşmanları ?fakirler ? yoksullar? (Ebiyonit) kelimesini onları küçümsemek için kullanırlar. Onlar ise, Ebiyonitliği (fakirliği) ,İsa?nın ?Dağdaki Vaazı?ında (İncil; Matta 5:1-11) bahsettiği o içerikte ve ?ruhta fakir olanlar? manasında almaktadırlar

İsa mesih´in Kardeşi Yakobus

Bunlar İsa?nın Tanrılığını reddederler, sünnet olurlar. Reisleri olarak İsa?nın kardeşi Yakobus?u kabul ederler. Yahudi ayin ve ibadetlerini yerine getirirler. Pazarı kabul etmekle beraber Şabbat?a (Cumartesi) uyarlar. İsa?yı son Yahudi peygamberi olarak tanır fakat, Mesih olduğunu kabulde tereddüt ederler. Pavlus?u samimi bir Hıristiyan görmez ve onu dönme (içi başka dışı başka) sayarlar. Pavlus?tan önce ?komünyon? ayininin hatıra olarak kutlandığı ve Hz. İsa?nın ?kan Kadehi? yarine su kadehini koyduğunu savunurlar. Ekmek ? Şarap ayinindeki ?ekmek ve şarab?ın Hz. İsa?nın ?eti ve kanı? olduğu görüşünü reddederler.

Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatın bitkilerle beslenmek olduğunu savunurlar.İslam dinindeki Boy abdestine benzer dini banyo geleneğine sahiptirler.

Ebiyonitlerin V. Yüzyıla kadar yaşadıkları, ondan sonra görünmez oldukları; bir kısmı Hıristiyan gruplara, bir kısmının ?gnostik? gruplara katıldıkları ileri sürülmektedir. Bunun yanında ?Ebiyonit? karaktere sahip Hıristiyanların günümüze kadar geldiği ve hala varolduğu da belirtilmektedir.
Top