ihya.org

Brezilya

Brezilyanın Tarihi

21 Nisan 1500 yılında Portekizli bir gemici olan Pedro Alveras Cabrol, Hindistan´a gidiyorum zannıyla Güney Amerika´ya ayak bastı ve ülkeyi Portekiz kralı adına zaptettiğini ilan etti. 1530 yıllarında Martin Alfonso de Sousa liderliğindeki bir keşif gezisi esnasında, stratejik noktalar olan yerlere, Rio de Janerio ile bir yıl sonra da bugünkü Santos şehrinin banliyosü olan Sao Vicente şehirlerini kurdular.

Piratiningo şehri de, 1532 yılında Sao Vicente yakınlarında yüksek bir bögede kuruldu. Portekizlerin İspanya hakimiyetine girdiği 1580´den 1640 tarihine kadar Brezilya bir İspanya sömürgesi oldu. 1640´ta Portekizliler Brezilya´yı tekrar ele geçirdiler. Hükumet merkezi 1763´te Salvador´dan Rio de Janerio´ya taşındı. Zira burası coğrafi ve stratejik bakımdan merkez olmaya daha uygundu.

Top