ihya.org

Düşünce Tarihi

Düşünce Tarihinde Ahlâk Ekolleri ve Görüşleri

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntıların sebepleri yazılı ve görsel basında gün geçmiyor ki, haber konusu yapılmasın. Hemen hemen bütün yorumcuların, gelmiş olduğumuz durumdan kurtulabilmemiz için yapılması gerekenler hakkında farklı görüşler ortaya koymalarına rağmen, artık eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerektiği ile ilgili ortak bir noktada buluştuklarını görmekteyiz. Peki değiştirilmesi gereken davranışlarımız nelerdir ve bunu sağlamak için ne yapmak gerekir? Bu konuda toplumun hangi kesimlerine görevler düşmektedir? İşte üzerinde durulması ve belki de toptan davranış modlarımızda değişikliğe gitmemizi gerektiren husus budur. Toplum olarak yıllardır büyük bir ahlâki kirliliğin içerisinde bocalayıp durmakta fakat bu bocalamadan kurtulma yollarını pek de arar görünmemekteyiz. Ailede, okulda çocuklarımıza öğrettiğimiz değerlerle televizyon ekranlarında ve toplumdaki değerlerin bir birine uymadığını gören çocuklarımız bocalamakta ve büyük bir zihinsel bunalıma sürüklenmektedirler. Az ile yetinmenin, başkalarının haklarına saygı göstermenin artık günümüz toplumunda geçer akçe olmadığını görmek, karakterleri oturmakta olan bu genç dimağları mefluç etmekte ve deyim yerindeyse tam bir araf psikolojisine düşürmektedir. Bu çalışmada "Genel anlamda ahlâk nedir? Teorik ve pratik anlamda yansımaları nelerdir? Ahlâki davranışı ahlâki olmayan davranıştan ayıran hususlar nelerdir? Tarih boyunca ahlâk konusunda ortaya atılan düşünceler nelerdir?" gibi soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Top