ihya.org

Kanuni Sultan Süleymanın babası

Yavuz Sultan Selimin hayatı

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmişdördüncüsü. Amasya´da doğdu Küçük yaştan itibaren Kur´an-ı Kerim, tefsir, hadis, ve fıkıh dersleri yanında yüksek fen ilimlerini de öğrendi. Çok çevik ve zeki olup ok atmak, güreş tutmak ve kılıç kullanmak hususunda maharet sahibiydi. Arabi ve Farisi´yi mükemmel bir şekilde konuşurdu. Babası ikinci Bayezid padişah olduktan sonra, askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için Trabzon´a vali tayin olundu.

Yavuz Sultan Selim Trabzon valisi iken, Şah İsmail´in(1502-1524) siyasi-dini faaliyetleri ile Osmanlı Devleti için çok büyük bir tehlike arzettiğini görüyor ve ona göre tedbirler düşünüyordu. Hatta zaman zaman bu devlet üzerine küçük çapta akınlar da yapıyordu.Nitekim, 24 Nisan 1512´de babasının yerine geçince de ilk seferini, Osmanlı Devleti´ni önce bölüp parçalama,sonra da yıkma emelleri güden Safeviler üzerine yaptı.

Top