İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1. Sultân I. Osman Gâzi Hân 27 1299-1326
2. Sultân Orhan Gâzi Hân 33 1326-1359
3. Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr 30 1359-1389
4. Sultân I. Bâyezîd Hân Yıldırım Bâyezîd 13 1389-1403
5. Çelebi Mehmed Hân 8 1413-1421
6. Sultân II. Murad Hân 30 1421-1451
7. Fatih Sultan Mehmed Hân 30 1451-1481
8. Sultân II. Bâyezîd Hân 31 1481-1512
9. Sultân I. Selim Hân Yavuz Sultân Selim 8 1512-1520
10. Sultân I. Süleyman Hân Kânuni Sultân Süleyman 46 1520-1566
11. Sultân II. Selim Hân Yavuz Sultan Selim 8 1566-1574
12. Sultân III. Murâd Hân 21 1574-1595
13. Sultân III. Mehmed Hân 8 1595-1603
14. Sultân I. Ahmed Hân 14 1603-1617
15. Sultân I. Mustafa Hân 5 1617-1623
16. Sultân II. Osman Hân Genç Osman 5 1617-1622
17. Sultân IV. Murâd Hân 17 1623-1640
18. Sultân İbrahim Hân 8 1640-1648
19. Sultân IV. Mehmed Hân 39 1648-1687
20. Sultân II. Süleyman Hân 4 1687-1691
21. Sultân II. Ahmed Hân 4 1691-1695
22. Sultân II. Mustafa Hân 8 1695-1703
23. Sultân III. Ahmed Hân 27 1703-1730
24. Sultân I. Mahmud Hân 24 1730-1754
25. Sultân III. Osman Hân 3 1754-1757
26. Sultân III. Mustafa Hân 17 1757-1774
27. Sultân I. AbdulHamid Hân 15 1774-1789
28. Sultân III. Selim Hân 18 1789-1807
29. Sultân IV. Mustafa Hân 1 1807-1808
30. Sultân II. Mahmud Hân 31 1808-1839
31. Sultân Abdulmecid Hân 21 1839-1861
32. Sultân Abdulaziz Hân 15 1861-1876
33. Sultân V. Murad Hân 93 Gün 1876
34. Sultân II. Abdulhamid Hân 33 1876-1909
35. Sultân Mehmed Reşat Hân 9 1909-1918
36. Sultân Vahideddin Hân 4 1918-1922
Top