ihya.org

pargalı ibrahim paşanın ölümü

Pargalı İbrahim Paşa Nasıl Öldü? Pargalı İbrahim Paşa'nın Ölümü!..

Pargalı İbrahim Paşa ile Hatice Sultan'ın aşkı merak edilirken, heyecanı artırmak için bu aşk Pargalı İbrahim'in ölümü ile sonlanıyormuş gibi gösteriyorlar.

Ancak gerçekte Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim'in aşkı evlilikle sonuçlanacak!

Pargalı İbrahim'in ölümü için daha çok erken, dizide 10. bölümde 1524 yılı yaşanıyor Pargalı İbrahim ise 1536'da boğularak öldürülüyor.

Pargalı İbrahim'in ölümüne diziye göre 12 yıl var.

Pargalı İbrahim Paşa bir dönem osmanlı sadrıazamlığı yapacak ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlenecektir.

Daha sonraları hakkında yürütülen soruşturma sonucu idam edilmesi hükmolunacak ve 1536 yılında Ramazan’ın on dördünü on beşine bağlayan gece boğdurularak öldürülecektir.

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde "İbrahim Paşa"Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi olan şehzâde Süleymân’a hediye edildi. Onunla beraber büyüdü. İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. Şehzâde Süleymân’ın îtimât ve dostluğunu kazandı. Onun 1520’de babasının yerine tahta geçmesi üzerine, İstanbul’a geldi.

Sarayda mühim vazîfeler gördü ve gittikçe nüfuz kazandı. 1521’de kapıağası (Bâbüsseâde ağası) oldu. Belgrad seferine katıldı. Bu esnada İstanbul’da onun için bir konak yapıldı. Sadrâzam Pîrî Mehmed Paşa, konağın inşâsı ile sefer esnasında bile alâkadar oldu. 1522’de yapılan Rodos seferine hasodabaşısı ve iç şahinciler ağası sıfatıyla katılan İbrâhim Ağa’nın, birçok işlerde nüfuz ve te’siri gün geçtikçe daha bariz şekilde görünmeye başladı. Pâdişâh; bilgisi, görgüsü ve kültürü ile vezir olacak şekilde yetiştirilmiş olan İbrâhim Ağa’yı sadrâzam yapmak istiyor, onun üstün vasıflarından bir an önce ve daha te’sirli şekilde istifâde etmeyi arzu ediyordu.

Top