Yılan Eğiticileri hakkında bilgi

Yılan Eğiticileri hakkında bilgi

(SNAKE HANDLERS)

1955 yılında yılan sokması sonucu ölen George Hensley tarafından 1909 yılında Tennessee?de (Amerika Birleşik Devletleri) kurulmuş dini bir akımdır.

Batı Virginia?daki Micco Kilisesi yılan eğitilen ve sitriknin (strychnine ) içerek ibadet edenlerin merkezidir. İncil?deki ?İman edenler vaftiz edilip kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: yılanları elleriyle tutacaklar.Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek? (Markos 16:18) ayetler inançlarının temelini oluşturur.

Dinsel törenleri müzik ve ritmik el çırpma hareketleriyle düzinelerce zehirli yılanı tüm salonda hipnotize etme yoluyla saatlerce sürer.

Muhterem Liston Pack ?Yılan Adam? (Snake Man) olarak bilinir.Liston Pack erkek kardeşi Bufford ve Kilisenin kurucusu Timmy Williams?ın sitriknin (strychnine )içerek ölmelerini seyretmesine rağmen hareketin için de kalmaya devam etmiştir. Günümüzde Yılan Eğiticileri varlıklarını devam ettirmektedirler.
Top