Kuveytin Tarihi

Kuveytin Tarihi

On sekizinci yüzyıl başlarında, Arabistan Yarımadasının iç bölgelerindeki Anizah kabilesinden birçok ailenin göçebelikten vazgeçip, Basra Körfezi kıyılarına yerleşmesi Kuveyt şehrinin, buna bağlı olarak da devletin temelini teşkil etmiştir. 1756´da halk, as-Sabah soyundan bir şeyh seçti. Böylece, bağımsız Kuveyt Emirliği kurulmuş oldu.

On dokuzuncu yüzyılın sonralarından itibaren, Rusya ve zamanın diğer güçlü devletleri Kuveyt´le ilgilenmeye başladı. O tarihlerde Almanya, Berlin-Bağdat demiryolu hattını Kuveyt limanına kadar uzatmanın yollarını arıyordu. İngiltere´nin menfaatlerine ters düştüğü için Almanya´nın emellerine karşı çıkmaktaydı. Osmanlı Devletine karşı olan zamanın Kuveyt Emiri 1899´da dış ilişkilerinin kontrolünü İngiltere´ye devreden bir antlaşmayı imzaladı. İngiltere 1914´te Osmanlı Devletiyle harbe girdikten sonra Kuveyt´i himayesine aldı.

Kuveyt´in Necd´le (yani daha sonraki Suudi Arabistan´la) arasında meydana gelen meseleleri, 1922´de el-Ukayr Antlaşmasıyla çözümlendi. Bu antlaşmayla tarafsız bir bölge kuruldu. Irak´la olan kuzey sınırı, 1923´te belirlendi. 19 Haziran 1961´de İngiltere hükümeti, emirliğin tam bağımsızlığını tanıdığını ilan etti. Altı gün sonra Irak Başbakanı Kuveyt´in Irak´ın ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etti. İddiaya göre; "Kuveyt, Osmanlı Devletinin bir parçasıydı. Etnik, coğrafi ve sosyal yapı bakımından Kuveyt ve Irak bütün bir ülkeydi, İngilizler tarafından geçici olarak bölünmüştü. İşgal tehlikesiyle karşılaşınca Kuveyt Emiri, askeri yardım almak maksadıyla İngiltere´ye yanaşmıştı."

Haziran başlarında Irak tehlikesine karşı İngilizler Kuveyt´e asker çıkardı. 20 Haziran´da Arap zirvesi Kuveyt Emirliğini üyesi olarak kabul etti. Böylece bağımsızlığını tanımış ve Irak´ın iddialarını reddetmiş oluyordu. Yaklaşık iki sene sonra 14 Mayıs 1963´te Kuveyt, Birleşmiş Milletlere üye oldu. Bu arada Irak´la olan anlaşmazlıkları hallolmaya başladı ve 1963 Ekiminde Irak, Kuveyt´in bağımsızlığını tanıdı.

1990´a kadar bağımsız olarak kalan Kuveyt, Ağustos 1990´da Irak birlikleri tarafından işgal edildi. Bütün Müeyyidelere rağmen Irak Kuveyt´i boşaltmayınca, 15 Ocak 1991´de Müttefik Birlikler, Kuveyt topraklarını kısa süren harekattan sonra işgalden kurtardılar.
Top