Tayvanın Tarihi

Tayvanın Tarihi

Tayvan´a 17. yüzyıl başlarında büyük ölçüde Çinli göçü olmuştur. 1620´li yıllarda ada, Felemenklerin (Hollandalıların) kontrolü altında kalmıştır. 1895´ten 1945 yılına kadar 50 yıllık bir süre Japon idaresi altına girmiştir. İlk olarak Tayvan Devleti kendini Japon baskısı altında, 1 Ocak 1912´de göstermiştir. Mançu Sülalesinin idaresine son verilmiş ve cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu aynı zamanda genel mahiyette olmak üzere Çin Devletinin başlangıcı sayılır. Bu devletin asıl kurulma başlangıç hareketiniyse 1911 Wuçang Ayaklanması meydana getirir.

Komünizmin 1949´da Çin´de rejim olarak yerleşmesi üzerine Çankayşek liderliğinde komünizme karşı olanlar birleşip, Milliyetçi Çin olarak devlet kurdular. Önceleri BM´ye üye bir ülke olan Tayvan, Kızıl Çin´in 1972´de BM´ye kabul edilmesi üzerine üyelikten vazgeçti. Bundan sonra iki ülke arasındaki gerginlik sürüp gitti. 1978 yılında ABD, Tayvan Cumhuriyetiyle olan münasebetlerini sertleştirdi.

1979´da iki ülke arasındaki savunma anlaşması iptal edildiyse de 1980´li yıllarda dolaylı ticari ilişkiler kuruldu. Chiong Ching-Kuo´nun yönetimi sırasında ilk defa muhalefet partilerinin kurulmasına izin verildi. 1949´dan beri devam eden sıkıyönetim 1987´de kaldırıldı. 1988´de Chiong Ching-Kuo´nun ölümü üzerine yerine Lee Tenghui geçti. 1989Aralık ayında ilk defa çok partili seçimler yapıldı.
Top