Kerbela Faciası-2

Kerbela Faciası-2

İbn-i Ziyad´ın Müslim b. Akîl île Münâkaşası:
Müslim´in, Köşkün Damında Boynunun Vumılup Yere Düşürülmesi:
Muhtar b. Ebî Ubeyd´in Başına Gelenler.
Hâni b. Urve´nin Boynunun Vurulmasi:
Ahdul â´Iâ İle Umâre´iıin Boyunlarının Vurulması:
Müslim b. Akil İle Hâni´nin Başlarının Yezid´e Gönderilmesi:
Müslim b. Akîl´in Küfe´den Hz. Hüseyin´e Gönderdiği Mektup:
Hz. Hüseyin´in Yol Hazırlığına Başlaması, ibn_i Abbas´in Onu Vazgeçirmeye Çalışması:
Abdullah b. Zübeyr´in Küfe İşini Hz. Hüseyin´le Konuşması:
Muhammed b. Hanefiyye´nin Hz, Hüseyin´i Küfe´ye Gitmekten Vaz Geçirmeğe Çalışması:
İbn iAbbas´m Hz. Hüseyin´le tekrar konuşması:
Top