Abdullah İbn-i Ömer (r.a.)

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.)

Devamlı İbâdet ve Tövbe Eden

O, uzun ömrünün zirvesindeyken şöyle demiştir:

«? Rasûlullah´a [s.a.v.) biat ettim...

Bugüne kadar biatimi ne bozdum ne de değiştirdim.

Hiçbir fitneciye biat etmedim...

Hiçbir mü´mîni de yattığı yerden kaldırmadım».

Bu kelimelerde seksen yıldan fazla yaşayan daha on üç yaşınday­ken yaşının küçüklüğü sebebiyle RasûSüllah (s.a.v.) tarafından geri çevriimeden önce mücahidler arasında bir yere sahip olmak arzusuy­la, babasıyla birlikte Bedir savaşına gitmek istediğinde İslâm ve Hz. Peygamber´ie alâkası başlayan bu salîh kişinin hayatının tam bir öze­ti vardır...

Pek erken adam sınıfına girmiş bu çocuğun İsl
Top