Abdurrahman İbn Avf (r.a.)

Abdurrahman İbn Avf (r.a.)

«Allah, senin verdiklerini de bereketli kılsın. Vermediklerini de bereketli kılsın».[1]

O, İsiâm´a ilk giren sekiz kişiden biridir... Cennetle müjdelenen on kişiden biridir...

Hz. Ömer´in sonra halîfe seçimi sırasında şura heyetindeki altı kişiden biridir...

Daha Rasûlüllah (s.a.v.) sağken ve müslümanların arasındayken Medine´de fetva verenlerden biridir...

Onun Cahilİyye devrindeki adı; Abduamr idi. Müslüman olunca Rasûlüllah (s.a.v.) ona; Abdurrahman ismini vermiştir.

İşte bu Abdurrahman İbn Avf´tır. Allah ondan razı olsun ve onu razi etsin.

Abdurrahman İbn Avf, Rasûlüllah (s.a.v.) Daru´l-Erkam´a [2] yerleş­meden önce, yani Ebu Bekr´in müslüman olmas
Top