Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî (r.a.)

Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî (r.a.)

«Ecelini tamamladığı halde, toprak üzerinde yürüyen birini kim görmek arzu ederse Talhâ İbn-i Ubeydillâh´a baksın».

?Allah´ın Rasûlü Hz. Muhâmmed (s.a.v.) ?

Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî, Kureyş kafilelerinden birisiyle ti­caret için Şam diyarına gidiyordu. Kafile Busra şehrine varınca, Ku-reyşli yaşlı tacirler alış-verişte bulunmak üzere, şehirde kurulan pa­nayıra gittiler...

Öbürlerinin ticarî tecrübelerine sahip olmamasına rağmen Talhâ, onlarla yarışacak ve onlar olmaksızın daha fazla kazanacak kadar kes­kin bir zekâ ve ileri bir görüşe sahipti.

Her taraftan gelen tacirlerle dolup taşan panayırda dolaşırken sa­dece onun bütün hayatının akışını de
Top