Zeydu´l-Hayr (r.a.)

Zeydu´l-Hayr (r.a.)

«Şüphesiz sende Allah ve Rasûlü´nün (s.a.v.) sevdiği iki özellik var. Bunlar ölçülü davranmak ve hâlim olmaktır».[1]

Bazı kişiler var ki İslâm´dan önce de sonrada iyi isim bırakmış­lardır.

Şimdi büyük bir sahabî´nin iki portresini ele alıyoruz. Bu portre­lerin birincisini Cahiliyye eli çizmiş, diğerini de İslâm´ın parmaklan ortaya çıkarmıştır.

Cahiliyye çağında bu sahabî´ye halk «Zeydu´l-Hayl» derdi. Müslü­man olduktan sonra, Rasûfüliah (s.a.v.) ona «Zeydu´l-Hayr» ismini ver­miştir.

Birinci portreyi edebiyat kitapları şöyle anlatmaktadır : .

Eş-Şeybani, Amir oğullarından bir ihtiyarın ağzından şöyle tatmıştır :

«Kurak bir y
Top