Yeni Seferler Yeni İhtidalar

Yeni Seferler Yeni İhtidalar

Ahrem b. Ebi´l-Avcâ´ın Süleym Oğullarına Gönderilişi

Seferin Tarihi, Mevkii ve Sebebi

Ahrem b. Ebi´l-Avcâ´ın Süleym oğullarına gönderilişi, Hicretin 7. yılında, Zilhicce ayında, umre yapılarak Medine´ye dönüşten sonra idi.[1]

Süleym oğullarının yurtları; Hayber yakınında ve Necd´in yukarılarında idi.

Süleym oğulları, Süleym ve Narharreleri ile Vâdi´l-kurâ ve Teymâ´da otururlardı. [2]

Nahl ovası ile Nakra arasındaki Cemum da, Süleym oğullarının yurtlarındandı. [3]

Seferin sebebi; Süleym oğullarını İslâmiyete davet idi. [4]

Peygamberimiz Aleyhisselam, Süleym oğullarından Ahrem b. Ebi´l-Avcâ´ı, 50 kişilik asker
Top