Elçi Ve Memurlar

Elçi Ve Memurlar

Sünnetin neşr ve tesbitinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´in gönderdiği elçi ve memurları da hatırlatmada fayda var. Bunlar sıradan mü´minler olmayıp, çoğunlukla okuma-yazma bilmek, gittiği memleketi daha önceden tanımak, gönderilen kişi ile dostluk ilişkisi bulunmak, ilim-fıkıh sâhibi olmak, yakışıklı olmak gibi bir takım mümtaz vasıfları bulunan kimselerdi. Taşra vilâyetlere gönderilen memurlar valilik, kadılık, muallimlik, vergi tahsildarlığı gibi birçok hizmeti birden görüyorlardı. Birçok sorumluluklarla Yemen´e gönderilen Muâz İbnu Cebel fıkhiyle, Ebu Musa el-Eş´ari de kıraatiyle, Hz. Ali ile ilmiyle meşhurdu. Yine Yemen taraflarına vâli ve muallim tayin edilen Amr İbnu Hazm, Bahreyn´e gönderilen Ala İbnu´l-Hadramî, Necid´e muallim olarak gönderilen Münzir İbnu Amr yazı bilen kimselerdi.[23]
Top