Kur´ânî Âmiller

Kur´ânî Âmiller

Kur´ân-ı Kerîm tâ bidâyetten itibâren Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın şahsiyetini tebcîl etmiş, dindeki ehemmiyetini hatırlatmaktan geri durmamıştır. İhtilaflı meselelerde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a müracaat, O´nun emirlerine itaat emredilmiş, O´na muhalefet, Allah´a muhalefet; O´na itaat, Allah´a itaat olarak ifade edilmiştir. İşte bu âyetlerden bazıları:

"Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun..." (Haşr: 59/7)

"Peygamber´e itaat eden Allah´a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisa: 4/80)

"Peygamber´in emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya can yakıc
Top