Enes İbnu Malik´in Sahifesi

Enes İbnu Malik´in Sahifesi

Bağdâdî´nin Takyîdu´l-İlm´de kaydettiği bir rivâyete göre, Enes (radıyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´tan bütün işittiklerini yazmış ve sonra da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a arzetmiştir: Hübeyre İbnu Abdirrahmân anlatıyor: "Halk Enes´e hadîs hususunda fazla ısrar etmişti. Onlara bir kısım mecmualar getirerek: "Bunlar, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)´tan işitip yazdıklarımdır. Yazdıktan sonra bunları Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a okuyup arzettim." Enes hazretleri, ayrıca iki oğluna, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´tan mervi âsâr ve hadîsleri yazmalarıı emreder ve: "Biz yazmayanların ilmini ilim addetmezdik" der".[36]

Top