Farnklar ve Clovis

Farnklar ve Clovis

M.S.V. yy.da Galya´yı fetheden Germen kavimleridir. Main Irmağı, Kuzey Denizi, Elster ve Elbe ırmakları arasındaki bölgelerden gelen Franklar, Roma Galyası´nı fetheden müthiş savaşçılardı. Fransa´ya bugünkü adını onlar verdi. Batı uygarlığını ancak VII. yy.da benimseyen Franklar aslında, çiftçilik nedir bilmez, savaşçı ve yağmacı insanlardı.

Franklar iki ayrı kavimden oluşuyordu: Ripüerler ve Salienler. Ama Salienler zamanla Frankları egemenlikleri altına aldılar, bu halkın Galya´ya girmesi yavaş yavaş oldu. III. yy.da Franklar, Roma ordusunu desteklediler ve ağır ağır imparatorluğun içlerine sızdılar. Böylece, Cambrai ve Kuzey Galya´yı işgal ettikten sonra Luvar Irmağı´na kadar indiler.

Clovis

V. yy. sonunda, Roma İmparatorluğu´nun çöküşü sırasında, Frankların kralı, hırslı ve akıllı bir savaşçı olan Clovis´ti (465-511). Clovis bütün Galya´ya, askerlerinin kahramanlığı ve Kilise´nin yardımı sayesinde kısa zamanda hâkim oldu. Kilise onu Hıristiyanlığı kabul ettiği için destekliyordu. Paris´i başkent yapan Clovis, hükümdarlığının sonuna kadar genç Frank ulusunu, otoritesi altında birleştirmeğe gayret etti, böylece de Frank Krallığı´nın kurucusu kabul edildi.
Top