Hicret Üzerine Biat Edilmesi

Hicret Üzerine Biat Edilmesi

Ya’lâ b. Münye’nin Babası Adına Biatta Bulunması

- Ya’lâ b. Münye şöyle anlatıyor: Mekke’nin fethinin ikinci gününde Hz. Peygamber’e giderek

‘Ey Allah’ın Rasûlü! Benden babam adına ve hicret üzerine biat al!’ dedim. Hz. Peygamber de

‘Ben onun adına cihat üzerine biat alırım. Çünkü hicret fetih gününde son bulmuştur’ buyurdu.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Beyhaki IX/16; Daha önce geçen Cerir hadisinde ‘Şirkten arınacaksınız’ ibaresi de vardı; Beyhaki IX/13 (Cerir hidisinde şu da bulunmaktadır: ‘Mü’mine nasihat edip müşriklerden ayrılmak şartıyla, biat edeceksiniz’).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/235.

Hendek Savaşı’nda Hz. Peygamber’in Bazı Kimselerden Hicret Üzere Biat Alması

- el-Hâris b. Ziyad es-Sâidî şöyle anlatıyor: Hendek günü Hz. Peygamber’in yanına gittim. Halk kendisine hicret üzerine biat ediyordu. Ben onların bu biata davet edildiklerini zannettim ve

‘Ey Allah’ın Rasûlü! Şu hicret üzerine benim de biatımı al!’ dedim. Hz. Peygamber

‘Bu kimdir?’ buyurdular. Bu soruya ben cevap verdim ve

‘Ben Havt b. Yezid’in (ya da Yezid b. Havt’ın) amcası oğluyum’ dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber

‘Ben sizden hicret üzerine biat alamam. Çünkü halk sizin yanınıza hicret ediyor. Siz kendinize hicret edemezsiniz. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, Ensar’ı sevdiği halde kendisine kavuşan herkesi Allah sever. Aksine Ensar’a buğzeden hiç kimse yoktur ki öldüğünde Allah da ona buğzetmesin.[1]

- Hendek savaşından hemen önce, hendek kazmak için toplanan halk Hz. Peygamber’e hicret üzerine biat ettiler. Biat tamamlandıktan sonra Hz. Peygamber şunları söyledi: ‘Ey Ensar! Siz hicret üzerine biat etmeyiniz. Çünkü halk (Muhacirler) hicret ederek size (Medine’ye) geliyorlar. Fakat şunu biliniz ki kim Ensar’ı sevdiği halde Allah’a kavuşursa Allah da onu sever. Kim de Ensar’a buğzederek O’na ulaşırsa Allah da ona buğzeder.[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kenz VII/134 (İmam Ahmed, Buhari Tarih’inde, İbn Ebi Hayseme, Ebu Avane, Begavi, Ebu Nuaym ve Taberani’den); İsabe I/279 (Ebu Davud’dan naklen); Heysemi X/38 (Ahmed ve Taberani’nin birçok senetlerle rivayet ettiğini söyler).

[2] Heysemi X/38 (Taberani’den o da Ebu Üseyd es-Saidi’den).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/235.
Top