Oğuzların Tarihi

Oğuzların Tarihi

En ünlü Türk kavmi.

"Türkmen" ve "Batı Türkleri" de denen Oğuzlar Türk kavimlerinin en ünlüsüdür. Orta Asya´da kurulan Türk hakanlıklarının hepsinin kuruluşuna katılmış, Uygurlar ve Karahanlılar döneminde önemli rol oynamışlardır.

SELÇUKLU YÖNETİMİNDE

Oğuzlar XI. yy.da, Selçuklu hanedanı zamanında, gene birer Türk devleti olan Karahanlılara ve Gaznelilere karşı savaştılar ve sonunda bütün Türk kavimlerinin başına geçtiler. Selçukluların yönetiminde Dandanakan Meydan Savaşı´nda (1040) Gaznelileri yendikten sonra, açık denizlere ve Yakındoğu´da Akdeniz´e ulaştılar. Anadolu´yu ele geçirerek burayı ikinci Türk anayurdu yaptılar. Anadolu Selçuklu Devleti´nin kuruluşunda başrolü oynadılar. Anadolu´ya önce çeşitli beylikler halinde egemen olan Oğuzlar, daha sonra Osmanlı Devleti´nin de temelini oluşturdular.

Geleneğe göre Oğuzların 24 boyu vardı. Osmanoğulları bunların Kayı boyundan, Selçuklular ise Kınık boyundandır. Türk geleneğine göre Oğuzların atası Oğuz Kağan büyük Türk hakanlarından Mete´dir. 24 Oğuz boyunun bu kağanın soyundan türediğine inanılır. Hattâ Osmanlı Devleti´nin kurucusu Osman Gazi´yi Oğuz Kağan´a (Mete) bağlayan 45 kuşaklık bir soy kütüğü yapılmıştır.

BUGÜNKÜ OĞUZLAR

Bugünkü Oğuz Türkleri Türk kavimleri içinde en kalabalık olan topluluktur. Bu topluluk şimdi başlıca üç kol halinde bulunmaktadır: 1. Türkiye Türkleri; 2. Azerî Türkleri; 3. Türkmenler. Türkiye´de, Balkanlar´da, kısmen Suriye ve Irak´ta yaşayan Türkler birinci koldandır. Kafkasya´da, Batı İran´da ve kısmen Irak´ta yaşayan Türkler ikinci koldan, Horasan ve Türkmenistan´da yaşayan Türklerse üçüncü koldandır. En kalabalık olan kol Türkiye Türkleridir.
Top