Osmanlı Devletinin Avrupa'dan Aldığı Vergiler

Osmanlı Devletinin Avrupa'dan Aldığı Vergiler

Avsturya Devleti Senede otuzbin duka, Erdei beşbin duka, Zantayı tasarruf eden Venedik üçbin, Raküza onikibin, Eflâk onbeşbin, Boğdan yüzellibin duka vergi vermekle mükellefti.

Bu arada Venedik elçisi, Hazreti Padişahı ve sadrazamı zi­yaretle Padişaha ellibin duka, sadrazama dörtbin duka altını hediye getirdi. Dalmaçya taraflarındaki hudud anlaşılmazlık-ları hal olundu.
Top