Büyük Osmanlı Tarihi: Takdim

Büyük Osmanlı Tarihi: Takdim

Takdim

Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar, resulü Hz. Muhammed (s.a.v)'e salat ve selâm otsun.

Tarih, hiç şüphesiz ki her milletin kendi mevcudiyeti için vazgeçemeyeceği değerli bir hazinedir. Dünya tarihi içinde 622 yıl süren bir devlet ömrü sergileyen Osman­lı'nın günümüze ve gelecek kuşaklara rehber olacağı inancıyla OSMANLI TARİHİ'ni neşretmenin bahtiryarh-ğını duymaktayız.

8 ciltlik OSMANLI TARİHİ'nin neşredilmesinde en büyük emek sahibi olan, değerli dostumuz, Ağabeyimiz, Araştırma a Yazar, Sayın Metin Hasırcfya teşekkürlerimizi memnuni­yetle belirtmek isteriz.

Merve Yayınları yayın koordinatörü Veysel Karaköse'ye. eserin dizgisindeki katkılarından dolayı Saray Dizgi Servis Sorumlusu Befrin K. Musa'ya ve diğer emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Bu güç ekonomik koşullara rağmen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yayınevimiz, eserin dizgi, baskı cilt gibi teknik işlerini en iyi imkânlarla, titiz bir çalışmayla neşrederek oku­yucularına sunmuştur.

Eser 8 cilt olarak sade ve akıcı bir dilde neşredilmiştir. Her cildin sonunda içindeki konuların fihristi verilmiştir. Her padi­şah bölümünün başında, Padişahın Resmi, Tuğrası ve kısa bilgileri verilmiş olup; 8. cilde ise Bilgi Bankası konulmuştur.

OSMANLI TARİHİ'nin okuyucularımıza faydalı olmasını yüce Allah (c.c.)'dan niyaz ederiz. ' Gayret bizden, tevfik Allah'tandır.

MERVE YAYIMLARI
Top