Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu:

Kâlib b. Yüfena[1], b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2], b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem´in kocası[5] veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi. [6]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın İsrail Oğullarını İdareye Memur Edilişi Ve Bazı Faziletleri:

Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa´ b. Nun Aleyhisselâmı yanına alıp Hızır Aleyhisse-lâmı aramağa gittiği zaman, yerine, Kâlib b. Yüfenna´yı. İsrail oğullarının üzerine vekil bırakmıştı. [7]

İsrail oğullarını, Mûsâ Aleyhisselâmın, Eriha´daki zorbalarla savaş emrine itâ-ata davet ve teşvik ettikleri ve Allah´ın nimetine erdikleri bildirilen iki Er´den[8] bi­risinin de, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir. [9]

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâm vefat edeceği sırada, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisse­lâmı, İsrail oğulları üzerine vekil bıraktı. [10] O da, ondan sonra, onları yönetti. [11] Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm; Sâlih[12] ve Mücahid bir zat idi.

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâmın hastalığı sırasında dinden dönen Kral Bârık ve ce-mâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürümüş ve orayı da, fethetmiştir. [13]

Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm, vefatına kadar, İsrail oğullarını güzelce yönet­miş, vefat edeceği sırada, yerine, oğlu Yusakus´u, bırakmıştır. [14]

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun![15]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, TaberîqTarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb d.s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[2] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52.

[3] jbn.Kuteybe-Maarif s.20, Yâkubî-Tarih c.1,s.31.

[4] jbn.Sa´d-Tabakat c.1,s.54.

[5] İbn.Kuteybe-Maarif s.20.

[6] Sâlebî-Arais s.250.

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125.

[7] Mîr Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.292.

[8] Mâide: 23.

[9] Taberî-Tefsir c.6,s.176, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[10] Sâlebî-Arais s.250.

[11] Taberî-Tarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[12] Muhyiddin b.Arabî-Muhadaratülebrar c.1,s.131.

[13] Mîr-Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.291-292.

[14] Sâlebî-Arais s.250.

[15] M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125-126.
Top