Hz. Peygamber’in Es’ad b. Zürare ile Zekvan b. Abdikays’ı İslâm’a Davet Etmesi

Hz. Peygamber’in Es’ad b. Zürare ile Zekvan b. Abdikays’ı İslâm’a Davet Etmesi

- Es’ad b. Zürare ile Zekvan b. Abdikays Mekke’ye geldiler. İkisi de Utbe b. Rebia’yı hakem seçtikleri bir dava için gelmişlerdi. Orada Rasûlullah’ın şanını, şöhretini işitince Rasûlullah’a geldiler. Rasûl-ü Ekrem onlara İslâm’ı arzetti. Onlara Kur’an okudu. İkisi de müslüman oldu. Böylece Utbe b. Rebia’ya yanaşmadan Medine’ye döndüler. Onlar İslâm’ı ilk olarak Medine’ye getiren zatlardır![1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbn Sa’d, III/608, (Hubeyd b. Abdirrahman’dan)

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/70.
Top