Padişah Tabutu Taşıyan Padişah

Padişah Tabutu Taşıyan Padişah

Sultan Fatih Hazretleri yaptırdığı caminin Kıble tarafındaki kabrine bütün kumandanlar, vezirler ve İstanbul halkının ka­tılmasıyla defnedilmek üzere dikkat edilen ve emsalsiz bir manzara şuydu: Bayezid-i Velî, babasının tabutunu omuzluyor, götürüyor, yeniden saraya giriyor yeniden omuzluyor ve bu kabre kadar böyle devam ediyor. Bu padişah akıbetin ne olduğunu görüyor ve belki de kendisine çok ağır bir vazife bırakmış babasının ruhundan istimdad eyliyordu. Defin me­rasiminden sonra resmî biat merasimi yapıldı. Sadrazam İshak Paşa vazifesinde bırakıldı.
Top