Kanuni Sultan Süleyman'ın Hanımları ve Çocukları

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hanımları ve Çocukları

Yılmaz Oztuna; Kaanuni'nin zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496'da doğup , 1550'de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmud adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir ha­nımdan haber verir.

1499'da Bursa'da doğmuş Abdullah kızı Mahi Devran Haseki, 1581'de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de, bunun fiili olmadığını Mahi Devran Haseki'nin 1534'den sonra oğlunun yanında yaşadığını bildi­riyor. 1553'de yerleştiği Bursa'da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesine defnolunmuştur.

Kaanuni'nin 3. hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497'de İstanbul'da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul'da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vukubulmuştur. Muraâd adlı bir şeh­zadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hurrem Haseki Sultandır. 1506'da İstanbulda doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovska'dır ve Roksalan'da denmektedir. Evlendi­ğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558'de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kaanuni'ye dört şehzade bir Sultanhanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihan­gir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar/Sinan'ı çok çalıştırmıştır.

Bir de Uluçay'a göz atalım ,bakalim bu hususda neler yazmış!

Uluçay bey, Hurrem Sul­tan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kaanuninin baş­ka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatun'unsa öldurulduğunu yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazı­yor olması yâni kutlu şehid mânasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hurrem Sultan hakkında uluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul'da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hurrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hurrem'de kaldığı, su götürmez.

Kaanuni'nin kızlarına gelince uluçay, Mihrimah hanımsultan'ın ve Raziye hanımsultan'ın kızından başka kız yazma­maktadır. Mihrimah Sultan Kaanuni'nin tek kızı olduğu husu­su, Yahya Efendiye ait türbede medfun ve kabir taşında "Ta­sasız Raziye Sultan Kaanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin mânevi kızı" olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultan'in İstanbul'da 1522'de doğduğu ve 25/ocak/1578'de Istanbulda vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirnekapı'daki Sinan yapısı Camii bu hanımsultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539'da Rüstem Paşa ile olmuş­tur. Rüstem Paşa daha sonra sadrıazam yapılmıştır. Hurrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kaanuniden sonra, padi­şah olması muhtemel olan şehzade Mustafa'yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa'nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şeh­zadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahli olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azlet­ti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hurrem Sultan'ın ve­fatı üzerine, babası Kaanuni'nin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murad zamanında da pek saygı gördü ve Hâla Sultan diye lakablandı.

Hemen ilâve edelimki Üsküdar'da İskele camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihri­mah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kaanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırkaltı yıl süren devrinin bir evlâddan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsız­lığını göz önüne almadılar ve târih yorumlarını yaptıkları isti­kamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kaanuni'nin erkek evlâd sayısını onbeş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktara­lım efendim:1512'de doğup, 1521'de 9 yaşında ölen Mah-mud, 1515'de doğan ve Konya Ereğli'de 6/kasım/1553 ba­bası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya'da 1526'da doğup, Bursa'da 1533'de boğdurulan Mehmed, sadece Ölüm târihi bilinen Konya'da medfun Ahmed, 1521'de İstanbul'da doğup, 22 yaşında 1543'de Manisa'da Çiçek hastalığından ölen Mehmed, bebekken ölen Abdullah, 1524'de doğan ve bilahire 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525'de do­ğup, 1562'de Kazvin'de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürttürülen Bayezİd, 1543'de Kütahya'da doğup, Kaz­vin'de 1562'de Şah'ın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562'de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa'da boğdurulan Mehmed, İs­tanbul'da 1531'de doğup, Ağabeyi veliahd Mustafa'nın ida­mında geçirdiği şok'a bağlı olarak vak'adan 21 gün sonra 27/kasıml553'de vefat eden Cihangir ki İstanbuldaki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554'de doğup, sekiz yaşında 1562'de vefat ettiği bilinen ve hakkında başka bilgide bulunmayan Orhan'ı böylece sizlere naklettik.

Kanuni Sultan Süleymanın hayatı

Hürrem Sultan'ın Hayatı

Mahidevran Sultan'ın Hayatı

Hatice Sultan'ın Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hanımları ve Çocukları yorumları

 • Image Description
  Ziyaretçi
  02.03.2011

  erkek erkektir padişahda olsa bir hatunun ağzına bakıpta ona güzelli ği için kapılıp herdediğini yaparsa eşindende yavrusundanda tahtındanda olur her şeyin azı karar çoğu zarar ne diyelim olmuş bitmiş biz şu anki devletin durumuna oturup üzülelim başımızdakileri iyi seçelim bizden sonraki nesilde bize ayıplanıp vahlanmasın allah vatan bütünlüğümüzü bozmasın

 • Image Description
  ilayda
  03.03.2011

  çoook doğru söylüyorsunuz

 • Image Description
  Ziyaretçi
  03.03.2011

  yorumcu her nekadar kendınce bu durumu görüyorada devletin bekası için en akıllı en cesur ve dırayetli bir şehzadenin boğdurulmasına bir hatun yüzünden emir vermesi kabul edilemez bir durundur.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  06.03.2011

  Ya deli mi bunlar ?? Ne meraklılar birbirlerinin kuyularını kazmaya, birbirlerini boğdurmaya, öldürmeye, zehirlemeye.... Aslında hala da devam etmiyormu? Birbirimizin kuyusunu kazmayı, iftira etmeyi pek sevmiyormuyuz ? Eskiden erkek evlatları rekabet yüzünden boğarlarmış, şimdi de kız çocukları namus adı altında öldürüyorlar... Acaba bu bir gelenek mi bizde ? Çok mu meraklıyız evlatlarımızı öldürmeye!!!! Pek mi marifet bu ?????

 • Image Description
  Ziyaretçi
  07.03.2011

  devletin bekası için herşey makbuldur..ayrıca kimse o zamanla bu zamanı kıyaslamasın çünkü o zamanki dünya farklı şimdiki dnya farklı

 • Image Description
  Ziyaretçi
  08.03.2011

  nasıl anlamadım ne türden kıyaslamayalım

 • Image Description
  Ziyaretçi
  08.03.2011

  amin. güzel yorum kardeş teşekkür edrim.

 • Image Description
  denizmavi
  09.03.2011

  kanuni bu kadar zayıf bir adammıydı ki ,bir kadının tek lafına oğlunu öldürtecek ?

 • Image Description
  Ziyaretçi
  10.03.2011

  OSMANLI İMPARATORLUĞU nun gerileme devri aslında Hüremin saraya girmesiyle ve kanuniye çocuklar doğurmasıyla başlamıştır.Günümüzdede yaşanan siyasi ayak oyunlar o zamanlarda da yapılmıştır.Hürrem aslında ajandır ve planlı bir biçimde saraya yerleştirilmiştir.Hürremin takdir edilecek tek yanı hayatını feda ederek hristiyan toplumunun geleceğini kurtarmasıdır.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  12.03.2011

  Kanuninin devri orta asya türk devletlerine benziyor.oradada çinliler kızlarıyla türklerin başına bela oldular.tek sorun kadınlara karşı türk milletinin zaafı

 • Image Description
  Ziyaretçi
  16.03.2011

  osmanlıdan okadar övgüyle söz eden ve nerdeyse onları ilahlaştıranlar kardeşlerini çocuklarını torunlarını boğdurtan içki ve kadın düşkünü bu insan bile denilmeyen şeylere hala niye hürmet duymamızı istiyorlar anlamak zor geliyor bunlar benim atam falan olamazlar

 • Image Description
  belle hawk
  16.03.2011

  3 yaşındaki oğlunu acaba yine Kanuni mi boğdurttu tahtını alacak diye yoksa Hürrem'in korkularının mı kurbanı oldu. Eğer Kanuni etrafındaki tüm bu entrikalara kördüyse de anlam verdiremiyorum.

 • Image Description
  Ahmed
  17.03.2011

  Hayırdır George Bush ya da bill clintondan mı bahsediyorsunuz. Siz onları ecdad olarak görün biz de osmanlıyı..

  İçki kadın düşkünlüğü 21. yy a ait bir özellik kendinizle karıştırmayın. Kimseyi ilahlaştırmıyoruz. Hataları varsada yazmaktan çekinmeyiz.

  Siz önünüze bakınız.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  17.03.2011

  sen tarıhın t sını bılseydın kardeşş bu sozü söylemezdinn onlar senın atan olmaktan utanırdı kardeşş ..

 • Image Description
  ranim
  18.03.2011

  bence eski yıllar yani osmanlı yılları çok heycanlıymış

Top